, , , ,

Част от акваторията на Несебър влиза в обхвата на ЮНЕСКО

ЮНЕСКО утвърди разширението на територията на обекта световно наследство „Старинен град Несебър“ по време на 45-ата разширена сесия на Комитета по световно наследство, която се провежда в Рияд, столица на Кралство Саудитска Арабия, съобщиха от Министерството на културата. В новата територия е включена и част от акваторията на Несебър от южната и северната страна на полуострова. Разширението е по предложение на България и е резултат от интензивните изследвания, които

Центърът по подводна археология в Созопол провежда от 2017 г. досега. По време на тези изследвания, които се явяват продължение на работата на проф. Любка Огненова от 80-те години на ХХ век, са открити части от крепостните стени на древна Месамбрия, които се отнасят към Античността и Средновековието. В новата територия попада и част от антична улица, както и защитни пристанищни съоръжения. През многовековното си развитие, поради покачването на морското ниво в Черно море и спецификата на геологическия строеж на полуострова, градът губи около една четвърт от територията си. Поради тази причина значителни археологически структури днес се намират под вода.

Вписването на разширената територия на Несебър, в която вече са включени полуостровът и находките под вода, откроява Старинния град сред другите обекти на ЮНЕСКО с уникалното съчетание на културно наследство на суша и под вода.

Предложението за разширение на територията на Старинен град Несебър е представено пред ЮНЕСКО от Министерство на културата, Националната комисия за ЮНЕСКО – България, както и експерти от Националния институт за недвижимото културно наследство към МК, с активното съдействие на Постоянното представителство на България в ЮНЕСКО в Париж.