, , , ,

Уличното осветление на Велоалеята за с.Кошарица – 6502 лв с ДДС на стълб! Виждат се огромни злоупотреби!

Вчера на страницата на Николай Димитров във Фейсбук, който е кандидат за пети мандат за кмет на община Несебър бяха публикувани две снимки, които ни информират, че осветлението по велоалеята до с. Кошарица, вече е готово и свети.

Естествено снимките се качват, като предизборна пропаганда, дни преди изборите, за да бъдат за пореден път хората в общината излъгани, че след 16 години обещания и лъжи за какво ли не, Николай Димитров и екипът му, все пак вършат нещо.

Но на каква цена?

Според публичната информация за която има достатъчно документи, се оказва, че изграждането на улично осветление по велоалеята за с. Кошарица ни струва точно 6501.98 лв с ДДС на стълб, които по цялата дължина на трасето, което е точно 1400 м. според данните за обществената поръчка, трябва да са точно 57 на брой.

И тук започват изненадите от страна на изпълнителя „ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП“ ООД, фирма, която от 2008 година изпълнява всички поръчки в община Несебър свързани с изграждането и поддържането на уличното осветление, не без благоволението на Николай Димитров, който уви също е наясно, какво се върши и как се върши, защото подписите му се полагат под всеки един договор.

Какви разминавания се виждат и с просто око?

  • Дублиране на позиции на лампи, рогатки, анкерни групи за изправянето на стълбовете на стойност над 40 000 лв без ДДС.
  • Силно завишени цени на механизацията, която ще се използва за изправянето на тези 57 стълба
  • Огромно забавяне във срока на договора над 150 дни ( повече от 5 месеца), който е отбелязан като 21 работни дни и започва да тече от датата 6.04.2023 година, когато е и подписан договор № 183 между община Несебър и „ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП“ ООД

Тук трябва да отбележим и факта, че във всички договори на „ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП“ ООД авансовата сума, която се изплаща от страна на община Несебър е точно 30% от стойността на договора, защо това е така се надяваме компетентните за това органи да проверят и да се произнесат!

Каква е схемата?

Забавянето от над 150 дни естествено спестява на фирмата изпълнител работни заплати, които са отбелязани като 7.52 лв ставка на човекочас или 1800 лв месечна заплата на работник, но в офертата на изпълнителя е отбелязано, че има и 90% допълнителни разходи върху труда или общата стойност на един работник, който трябва да работи на този обект точно 21 дена струва точно 3420 лв. Припомняме, че обекта трябва да бъде приключен по договор за 21 дена? Но се проточва с повече от 150 дни, вече може би се досещате и сами, за какво става на въпрос. Даваме и пример:

  • На този обект ако работят 50 човека и го изпълнят в рамките на 21 дена, както е отбелязано в договора изпълнителят ще изплати, заплати и осигуровки на същите тези работници на стойност 171 000 лв
  • Но ако на този обект работят точно 5 човека и срока му се удължи с 5 месеца, защото това се е случило без някой от община Несебър да се позаинтересува, защо се случва това, изпълнителят на обществената поръчка ще изплати, заплати и осигуровки на стойност – 85 500 лв

Дублирането в офертата на рогатки, анкерни групи и лампи също не е случайно, защото според цялата информация за 57 стълба по цялото трасе на велоалеята с. Кошарица се виждат стълбове само с по една рогатка и само с по една лампа!

Но пък за сметка на това по договор №183 община Несебър ще изплати на фирмата изпълнител два вида лампи и два вида рогатки! Видно е в документите по договора, които сме публикували. Общата сума на дублираните позиции е около 40 000 лв. без ДДС. Силно завишените цени на механизацията също буди огромно подозрение – 800 лв без ДДС на час за автокран?

Ако сборуваме обаче фонд работни заплати и дублираните позиции ( като вземем предвид по – скъпите от тях, защото сме на 100% убедени, че са монтирани по-евтините варианти), излиза, че някой ощетява община Несебър с около 133 500 лв или с около – 2342 лв на стълб само от тази обществена поръчка, без да вземаме напредвид силно завишената цена на механизацията!

Сега се замислете на колко точно улици в община Несебър Николай Димитров и админстрацията му в момента предизборно започнаха или изградиха преди няколко месеца улично осветление? На цени, които са силно завишени, защото се оказва, че за същото нещо в община Карнобат например се заплаща около 2698 лв. с ДДС на стълб, а тук например в град Свети Влас имаме и цена 9976 лв с ДДС на стълб.

Дали има корупционна схема, дали някой ощетява община Несебър с цел да набави лична изгода за себе си, се надяваме държавните органи и институции да се сезират и разберат.

Очаквайте и още разкрития как в община Несебър се изгражда улично осветление на баснословни цени за сметка на бюджета на общината! Сравнения с документи как същото осветление в община Пловдив, община Карнобат, община Алфатар струва в пъти по-евтино и за него не се заплащат аванси на фирмите изпълнителки!

Всички документи по договор №183 от 6.04.2023 година за изграждане на улично осветление на велоалеята с.Кошарица може да видите в прикачените снимки: