, , ,

Скандално! Игрищата изградени в кв“Черно Море“ през 2018 г. на стойност 558 836 лв. без ДДС вече са разрушени! Вижте и реално колко струва да изградиш едно ново игрище през 2023 г. в община Куклен! /Документи/

През 2018 година в община Несебър на 12 юли е обявена обществена поръчка с номер

00126-2018-0016

Публично състезание

Име:,,Изграждане на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра с обособени етапи за строителство съгл. чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, а именно: обслужваща сграда- етап 1


Описание: Oбект: „Изграждане на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра с обособени етапи за строителство съгл. чл. 152, ал.2 от ЗУТ, а именно: обслужваща сграда – етап 1, спортни площадки – етап 2, детска площадка и парк – етап 3, фитнес площадка, паркинг и парк – етап 4 със следните обособени позиции:

ОП 1 – СМР по етап 1 – обслужваща сграда

ОП 2 – СМР по етап 2 – спортни площадки

ОП 3 – СМР по етап 4 – фитнес площадка, паркинг и парк“ в УПИ I – Общ. Кв. 10 по плана на ж. к. Черно море, гр. Несебър Целта на проекта е изграждане на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра в УПИ I – Общ. Кв. 10 по плана на ж. к. Черно море, гр. Несебър, проекта включва част Паркоустройство, озеленяване и архитектура, част Електрическа, част Геодезия и ВП, част ТО, част Конструкции, част СК сграда, част В и К, част ОВК, част ЕЕ, част ПБ, част ПБЗ, част ПУСО, част Геология.

Видно е че обществената поръчка е разделена на 4 етапа, но са изпълнени само 3, за които общата стойност изплатена за тяхното строителство, възлиза до момента на 1 375 654 .02 лв. без ДДС.

Съответно само за етап ОП2 – СМР – спортни площадки са заплатени на фирма „Хоум Сървис“ ЕООД от град София, колосалните 558 836, 89 лв. без ДДС, защо тази сума ни се струва, не само на нас, силно завишена?

Лесно ще направите и всички вие нашите читатели, сравнението, след като видите количествено стойностните сметки (КСС) на едно игрище за минифутбол изпълнено по обществена поръчка през тази година с изцяло европейско финансиране в община Куклен.

Тук трябва да отбележим, че парите за игрищата и целият комплекс в кв.“Черно Море“ са изцяло от бюджета на община Несебър, както и факта, че никъде в обществените документи по тази обществена поръчка, няма публикувани количествено стойностни сметки (КСС), на това какво е офертирано за изпълнение и на какви цени. Всичко е скрито!

Естествено това е честа практика на администрацията на община Несебър под шапката на Николай Димитров, както и факта, че всички обществени поръчки за които явно нещо трябва да се прикрие, винаги се публикуват в АОП с липси или с несъществували линкове към сайта на община Несебър, където трябва те да бъдат обявени.

Но да се върнем към игрището за минифутбол с осветление в община Куклен, което забележете струва скромните 68 973.50 лв без ДДС и то през 2023 година, когато строителните материали след пандемията от Ковид 19 и войната в Украйна увеличиха стойността си с поне 30%, предвид колосалната сума изплатена през 2018 година от бюджета на община Несебър за изграждането на едно футболно игрище, един тенис корт и едно смесено игрище за волейбол и баскетбол в кв. „Черно Море“ в град Несебър.

Защо в община Куклен изграждането на едно игрище с осветление струва толкова евтино, вече може и сами да се досетите, защото явно в схемата не е забъркан Николай Димитров, който трябва да подчертаем, че това, което беше построено през 2018 година , обещаваше да се построи още през 2011 година, когато започна вторият си мандат като кмет.

Според експертите, които се запознаха с документите по изграждането и на двата обекта, спортни площадки в община Несебър и в община Куклен с разлика в годините точно 5 и цените на материалите преди и сега, в град Несебър имаме не само силно завишени цени, но и явно надписване на неща, които и до днес седят неизпълнени, като перголи, пейки, и дори кошчета.

Защо, отговора явно знаят изпълнителят Григор Найденов и поръчителят Николай Димитров, който в момента е кандидат за кмет за пореден пети мандат.

От горепосочените сметки и документи, ясно се вижда, че ако в община Несебър не се завишаваха в пъти цените, явно защото някой така иска и така се нарежда да се прави във всички обществени поръчки от години и се използваха и европейски средства за строителство на спортни съоръжение, сега в град Несебър, вместо един такъв спортен комплекс, като този в кв. „Черно Море“ можеше да имаме поне още 3 такива в различни зони на града.

Защото подчертаваме дебело стойността за изграждането на едно мини футболно игрище е в пъти по-висока от стойността на която се изграждат един тенис корт и едно комбинирано игрище за волейбол и баскетбол. Затова и посочваме само него като стойност.

Но, това не е всичко видно е от снимката в началото, че игрището за минифутбол в кв. „Черно Море“ град Несебър вече е в окаяно състояние и плаче за основен ремонт, въпреки факта, че гаранцията по договора на строителя е 5 години, а той е обявен за приключен, като строителство, едва през миналата година – затова и остава да разберем, сега ремонта за сметка на изпълнителя ли ще бъде направен или отново поръчителят Николай Димитров ако спечели изборите ще измисли някаква нова поръчка, за да я заплати в завишени размери отново, за да ремонтира приятеля му Григор Найденов, това което според документите е приключил като строителство едва през миналата година.

Очаквайте разкрития колко струва реално ремонта на едно изкуствено игрище за мини футбол с размери 45/22 метра в определена община в България, но финансиран от европейският съюз и защо община Несебър в лицето на Николай Димитров скри споразумението си с БФС за ремонта на три такива игрища на стадиона в град Несебър, чиято стойност беше обявена пред общинският съвет, като ремонт за над 250 000 лв без ДДС по програма на УЕФА!