, , , ,

Кабинетът насочва 5 млн. лв. за реклама на Българското Черноморие

Българското Черноморие ще се рекламира с 5 млн. лв. Това стана ясно след заседанието на Министерския съвет в четвъртък, на което беше приета Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в Република България.

Средствата за реклама са от държавния бюджет, пренасочени към бюджета на Министерството на туризма за целта.

Какви са правилата?

От средствата могат да се възползват структурите на местната администрация по Черноморието и туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм или на въздушни превозвачи.

Според разпоредбите бюджетът на един проект не може да надхвърля 400 000 лева. А средствата от държавата за реклама по проекта, е 60% от общия размер на бюджета на проекта.

Останалите 40% от финансирането за изпълнение на проекта, следва да бъдат осигурени под формата на собствено съфинансиране от бенефициента“, уточняват от Кабинета.

За да се възползват от средствата, туроператорите трябва да са регистрирани, както и да имат валидна застраховка „Отговорност на туроператора“. Освен това туроператорите трябва да осъществяват дейност за директно или индиректно чартиране на входящи туристи на територията на България.

По процедурата могат да кандидатстват само туроператори регистрирани преди 1 януари 2023 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2021 г. и 2022 г.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.