, ,

Детските градини в Бургас ще се отопляват и охлаждат с геотермална енергия

Детска ясла № 3 в Бургас е първата в страната, която използва геотермална енергия за отопление, охлаждане и битово горещо водоснабдяване.

Посредством 22 сондажа, всеки от който на 100 метра дълбочина, термопомпената инсталация използва от земните недра температура от 5 до 23 градуса без да се черпи вода от източниците.

С енергията се захранват два агрегата – всеки с мощност 85,8 kW за отопление и с мощност 66 kW за охлаждане на сградата.

Температурата в помещенията се поддържа в оптимални граници в зависимост от сезона чрез 62 вентилаторни конвектора.

Системата, работеща с геотермална енергия, беше представена официално пред журналисти на финална пресконференция по проект. На церемонията присъстваха кметът Димитър Николов, зам.-кметът и ръководител проект Йорданка Ананиева и директорът на Детска ясла № 3 Пепа Николова.

Димитър Николов обясни, че с новата придобивка разходите за енергия в детското заведение се намаляват пет пъти, като от друга страна се подобрява комфортът за персонала и децата в яслата.

„След като видяхме всички параметри по отношение на икономиите и качеството на охлаждане и отопление, това ни даде допълнително мотиви в програмата на Общината в следващите две години всички ясли и детски градини да имат подобни инсталации. Насочили сме се към тях, защото те работят без почивка и през лятото, а именно в този сезон имаме проблеми с охлаждането. От друга страна, освен отоплението и охлаждането, получаваме топла вода 12 месеца в годината. В същото време спестяваме вредни емисии от горенето на нафта и пелети. Спестения ресурс ще ни даде възможност да инвестираме в тези нови технологии“, каза Николов.

Община Бургас ще използва всички възможни програми, за да осигури финансиране за изграждане на такива инсталации. Ако отпуснатите от тях средства не са достатъчни, администрацията ще ги осигури от собствения бюджет, допълни кметът Николов.

Вече са изготвени планове за всички ясли и детски градини в тях да бъдат изградени подобни модерни инсталации. В момента се изчисляват техническите параметри спрямо обемите и пространствата, които ще се охлаждат и отопляват. Плюс е, че всички детски заведения в Бургас разполагат с достатъчно площ в дворните си пространства, за да бъдат направени необходимите сондажи.

Термопомпената инсталация в Детска ясла № 3 е изградена по проект №BGENERGY-1.002-0004-C03 „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.